Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν. Ξάνθης (Σ.Ε.Ε.Η. Ν. ΞΑΝΘΗΣ) με έδρα την Ξάνθη, ιδρύθηκε το 1975.  Το καταστατικό του Συνδέσμου αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 90/1975 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης.  Ο Σύνδεσμος στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) η οποία αντίστοιχα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (European Association of Electrical Contractors).

Όργανα της Ένωσης είναι:

α. η Γενική Συνέλευση, β. το Διοικητικό Συμβούλιο και  γ. η Ελεγκτική Επιτροπή

Το ανώτατο όργανο της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει κάθε τρία χρόνια, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους αντιπροσώπους του Συνδέσμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία (Π.Ο.Σ.Ε.Η) και τους αντιπροσώπους στην τοπική Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ξάνθης (Ο.Ε.Β.Ε.Ξ.).

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του μορφωτικού επιπέδου των μελών του,  με την πραγματοποίηση επαγγελματικών ενημερωτικών σεμιναρίων, για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο καθώς και η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά συμφέροντα των ηλεκτρολόγων μελών του, γενικά ή επιμέρους, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών του και γενικότερα στα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης. Εκδίδει έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου απαρτίζουν οι:

Πρόεδρος Κανδυλίδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος  Θωμόπουλος – Ντάτσιος Βασίλειος
Γ. Γραμματέας  Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος
Ταμίας Καρά Χασάν Ορχάν
Μέλος Γκουτζίκας Σπυρίδων
Αντιπρόσωπος ΠΟΣΕΗ Γκουτζίκας Σπυρίδων
Αντιπρόσωπος ΟΕΒΕΞ Θωμόπουλος – Ντάτσιος Βασίλειος

Κατάλογος των Εγγεγραμμένων Μελών του Συνδέσμου