Στις 22 Ιουλίου 1978 ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ορεστιάδας Διδυμότειχου & Περιφερειών, αποτελούμενος από 20 ιδρυτικά μέλη. Μία δεκαετία αργότερα, στις  29/6/1988, μετονομάζεται σε Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ορεστιάδας Διδυμότειχου & Περιφερειών. Σήμερα εκπροσωπεί περί τα 25 μέλη και είναι μέλος της ΠΟΣΕΗ.

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ορεστιάδας Διδυμότειχου & Περιφερειών δίνει βαρύτητα στη συνεχή κατάρτιση των μελών του, προκειμένου να συμβαδίζουν με τις τρέχουσες τεχνικές/τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο. Εξασφαλίζει έτσι τόσο την επαγγελματική τους βελτίωση όσο και την ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού.

Σκοποί του Συνδέσμου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα είναι οι εξής:

 • η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στo πλαίσιo της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
 • η καλλιέργεια του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των «ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ-ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 • η συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
 • η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς.
 • η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης των μελών.
 • η ασφαλής και ποιοτική κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με στόχο την ασφαλή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από τον καταναλωτή.

Ιδρυτικά Μέλη

 1. Νικόλαος Πετριτζίκης του Ιωάννου
 2. Ιωάννης Σταματόπουλος του Χαραλάμπους
 3. Γεώργιος Βουρνέλης του Δημητρίου
 4. Ιωάννης Αντωνιάδης του Χρήστου
 5. Γκιόκας Σκερλετόπουλος του Αθανασίου
 6. Δημήτριος Μούτλιας του Σταματίου
 7. Νικόλαος Αυγερίδης του Χρήστου
 8. Αθανάσιος Γκάγκας του Χρήστου
 9. Δημήτριος Δημητριάδης του Αλεξάνδρου
 10. Δημήτριος Γεωργακάκης του Αθανασίου
 11. Βαΐτσης Βαϊτσούδης του Παναγιώτου
 12. Χαράλαμπος Βαριαμίδης του Αδάμ
 13. Γεώργιος Τοπαλούδης του Αθανασίου
 14. Ευάγγελος Ρεκαλίδης του Θεοδώρου
 15. Αθανάσιος Σιδέρης του Γεωργίου
 16. Αντώνιος Αντωνακούδης του Αθανασίου
 17. Παναγιώτης Κωστούδης του Πολυχρόνη
 18. Γεώργιος Κατιατούδης του Ιωάνου
 19. Στέφανος Χατζηγεωργακίδης του Παντελεήμονος
 20. Αθανάσιος Σταματόπουλος του Χαραλάμπους

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΣΕΗ ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ

Κατάλογος των Εγγεγραμμένων Μελών του Συνδέσμου